Posho ya tafsiri mgao ufafanuzi mgao kamusiUfafanuzi wa mgao katika kifaransa kamusi online

Habari kuhusu ugawaji katika kamusi free online kiingereza na huru

Hatua kwa kutenga sth kwa mtu: mgao wa posho ya usafiri, kazi. Kiasi zilizotengwa: Kulipa posho kwa watu wasio na ajira katika mwisho